Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do kwoty 8 700 000,00 zł. (słownie: osiem milionów siedemset tysięcy złotych) zaciąganego na finansowanie deficytu budżetu roku 2018.

Stargard, dnia 23.10.2018 r.

Znak: GKI.271.94.2018.G.Ch.,

Komunikat

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania : „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do kwoty 8 700 000,00 zł. (słownie: osiem milionów siedemset tysięcy złotych) zaciąganego na finansowanie deficytu budżetu roku 2018”.

ROZDZIAŁ III ust. 3 pkt 6 otrzymuje nowe brzmienie:

Jeżeli termin płatności rat kapitałowych i odsetek przypada na dzień wolny od pracy, termin ten ulega przesunięciu na ostatni dzień roboczy przed tym dniem/dniach. Przyjmuje się, że sobota jest dniem wolnym od pracy.
 

ROZDZIAŁ XII ust. 6 pkt 4 otrzymuje nowe brzmienie:

Wykonawca w formularzu ofertowym przyjmuje (wpisuje) stawkę WIBOR na dzień 22.10.2018 roku. Określenie jednej daty z przed terminu składania ofert daje Wykonawcom możliwość wcześniejszego przygotowania ofert i jest elementem miarodajnej merytorycznej oceny ofert.

W załączeniu poprawiony formularz ofertowy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stargard, dnia 25.10.2018 r.

Znak: GKI.271.94.2018.G.Ch.,

Komunikat

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania : „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do kwoty 8 700 000,00 zł. (słownie: osiem milionów siedemset tysięcy złotych) zaciąganego na finansowanie deficytu budżetu roku 2018”.

ROZDZIAŁ XII ust. 6 otrzymuje dodatkowo pkt 5:

Wykonawcy przyjmują hipotetyczną datę uruchomienia przez Zamawiającego kredytu na dzień 30.11.2018 roku, do celów obliczenia ceny oferty.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stargard, dnia 25.10.2018 r.

Znak: GKI.271.94.2018.G.Ch.,

 

Komunikat (korekta do komunikatu z dnia 25.10.2018 roku. godz. 13:33)

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania : „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do kwoty 8 700 000,00 zł. (słownie: osiem milionów siedemset tysięcy złotych) zaciąganego na finansowanie deficytu budżetu roku 2018”.

 

ROZDZIAŁ XII ust. 6 otrzymuje dodatkowo pkt 5:

Wykonawcy przyjmują hipotetyczną datę uruchomienia przez Zamawiającego kredytu w wysokości 8 700 000,00 zł na dzień 30.11.2018 roku, do celów obliczenia ceny oferty.

Uwaga: Proszę przyjąc powyższe założenie przy obliczaniu ceny oferty.

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 25.09.2018.09.42.04_notice.pdf 2018-09-25 09:42:04 137,2KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 25.09.2018.09.42.04_Siwz.zip Po terminie otwarcia ofert 2018-09-25 09:42:04 190,4KB 57 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 17.10.2018.08.43.46_Pytania_i_odpowiedzi_.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-10-17 08:43:46 46KB
2 23.10.2018.11.23.15_Komunikat_dot._korekty_siwz_i_za_O__cznika.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-10-23 11:23:15 2,1MB
3 25.10.2018.13.33.05_Komunikat_.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-10-25 13:33:06 36,5KB
4 25.10.2018.15.08.13_Korekta_do_komunikatu_z_dnia_25.102018_roku.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-10-25 15:08:13 484,2KB
Wynik postępowania
1 15.11.2018.14.56.26_BIP_Wybair_najkorzystniejszej_oferty.doc 2018-11-15 14:56:26 43,5KB
Udzielenie zamówienia
1 27.11.2018.15.12.31_notice.pdf 2018-11-27 15:12:31 93,4KB
Informacja z otwarcia ofert
1 02.11.2018.09.29.55_Informacja_o_z_Oozonych_ofertach.doc 2018-11-02 09:29:55 40,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Chełmiński 25-09-2018 09:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Chełmiński 25-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Chełmiński 27-11-2018 15:12