Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Stargard

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i oświetlenia ulicznego dla Gminy Stargard. 2020-11-13 11:56 Po terminie składania ofert
Obsługa eksploatacyjna i remontowa dróg na terenie gminy Stargard w 2021 roku. 2020-11-13 09:12 Po terminie składania ofert
Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stargard. 2020-09-02 11:30 Po terminie składania ofert
Przebudowa stacji wodociągowej i ujęcia wody w Ulikowie, Gmina Stargard. 2020-09-02 10:40 Po terminie składania ofert
Przewóz uczniów z terenu gminy Stargard do Szkoły Podstawowej w Grzędzicach, Szkoły Podstawowej w Małkocinie, Szkoły Podstawowej w Pęzinie oraz przewozy dodatkowe wraz z zapewnieniem im opieki w okresie od 01.09.2020 r. do 30.06.2021 r. 2020-07-30 13:33 Po terminie składania ofert
Pełnienie funkcji Inspektorów nadzoru dla zadań: 1)Przebudowa drogi w miejscowości Koszewo (dz. nr 79). 2)Przebudowa drogi w miejscowości Święte. 3)Budowa świetlicy w Tychowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu- część II. 4) Przebudowa stacji wodociągowej i ujęcia wody w Ulikowie, Gmina Stargard. 2020-06-26 17:45 Po terminie składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadań: - Ścieżka rowerowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku m. Stargard - Kicko. ; Przebudowa drogi gminnej wraz z mostem w Witkowie Drugim.- II postępowanie. 2020-06-26 17:05 Po terminie składania ofert
Modernizacja świetlic. 2020-06-25 11:24 Po terminie składania ofert
Budowa świetlicy w Tychowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu- część II. 2020-06-10 15:40 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi w miejscowości Święte. 2020-06-05 11:58 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi w miejscowości Koszewo (dz. nr 79). 2020-06-05 11:55 Po terminie składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadań: - Ścieżka rowerowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku m. Stargard - Kicko. ; Przebudowa drogi gminnej wraz z mostem w Witkowie Drugim.- Unieważniony. 2020-06-01 14:44 Po terminie składania ofert
Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Tychowie- część II 2020-01-07 09:38 Po terminie składania ofert
Obsługa eksploatacyjna i remontowa dróg na terenie gminy Stargard w 2020 roku. 2019-12-17 10:01 Po terminie składania ofert
Adaptacja pomieszczeń biurowych na potrzeby Gminy 2019-09-27 11:28 Po terminie składania ofert
Wykonanie pomieszczeń klasowych Szkoły Podstawowej w Grzędzicach z kontenerów- II postępowanie przetargowe. 2019-07-26 11:57 Po terminie składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania p.n. Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stargard- II postępowanie.. 2019-06-26 11:58 Po terminie składania ofert
Wykonanie pomieszczeń klasowych Szkoły Podstawowej w Grzędzicach z kontenerów- unieważniony. 2019-06-26 11:39 Po terminie składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania p.n. Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stargard.- Unieważniony. 2019-06-04 09:55 Po terminie składania ofert
Budowa miejsc rekreacyjno- sportowych w miejscowości Ulikowo i Pęzino gmina Stargard- II Postępowanie. 2019-03-14 10:43 Po terminie składania ofert
Budowa miejsc rekreacyjno- sportowych w miejscowości Ulikowo i Pęzino gmina Stargard- Unieważniony. 2019-02-07 12:06 Po terminie składania ofert
Obsługa eksploatacyjna i remontowa dróg na terenie gminy Stargard w 2019 roku. 2018-12-14 08:33 Po terminie składania ofert
Pełnienie funkcji Inspektowa nadzoru wraz z zespołem Inspektorów branżowych dla zadania pn. Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach 2018-11-22 09:50 Po terminie składania ofert
Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stargard- nowy przetarg. 2018-10-09 11:56 Po terminie składania ofert
Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach-nowe postępowanie. 2018-09-21 09:51 Po terminie składania ofert
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. 2018-09-17 08:58 Po terminie składania ofert
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Grzędzicach wraz z zagospodarowaniem terenu-nowy przetarg (unieważniony). 2018-09-13 11:39 Po terminie składania ofert
Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stargard- unieważniony. 2018-08-30 09:57 Po terminie składania ofert
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Grzędzicach wraz z zagospodarowaniem terenu-unieważniony. 2018-08-24 13:58 Po terminie składania ofert
Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach-unieważniony. 2018-08-24 13:52 Po terminie składania ofert
Budowa świetlicy w Tychowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu- część II- unieważniony. 2018-06-21 08:24 Po terminie składania ofert
Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach- III przetarg. 2018-05-08 11:56 Po terminie składania ofert
Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach- II przetarg- unieważniony. 2018-03-22 10:36 Po terminie składania ofert
Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach- Unieważniony. 2018-02-20 13:43 Po terminie składania ofert
Budowa wodociągu Lipnik- Grzędzice. 2018-02-02 12:50 Po terminie składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn." Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Strachocinie wraz z zagospodarowaniem terenu". 2017-12-18 09:37 Po terminie składania ofert
Obsługa eksploatacyjna i remontowa dróg na terenie gminy Stargard w 2018 roku. 2017-12-13 11:49 Po terminie składania ofert
Dostawa oleju opałowego do kotłowni Szkół Podstawowych z terenu Gminy Stargard 2017-11-30 16:40 Po terminie składania ofert
Artykuły żywnościowe na potrzeby kuchni gminnej w Pęzinie 2017-11-29 20:45 Po terminie składania ofert
Rozbudowa i wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Ulikowo, gmina Stargard. 2017-09-28 12:22 Po terminie składania ofert
Zagospodarowanie terenu dz. nr geod. 753/2 przy kontenerowym obiekcie rekreacyjno-sportowym w Lipniku- Etap III. 2017-09-15 13:35 Po terminie składania ofert
Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Tychowie- część I- Drugi Przetarg. 2017-08-30 15:09 Po terminie składania ofert
Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Tychowie- część I- Unieważniony. 2017-08-11 13:22 Po terminie składania ofert
Przewóz uczniów z terenu gminy Stargard do Szkoły Podstawowej w Grzędzicach, Szkoły Podstawowej w Małkocinie, Szkoły Podstawowej w Pęzinie, Gimnazjum Gminy Stargard oraz przewozy dodatkowe wraz z zapewnieniem im opieki w okresie od 01.09.2017r. do 30.06.2018r. 2017-08-07 16:17 Po terminie składania ofert
Przewóz uczniów z terenu gminy Stargard do Szkoły Podstawowej w Grzędzicach, Szkoły Podstawowej w Małkocinie, Szkoły Podstawowej w Pęzinie, Gimnazjum Gminy Stargardoraz przewozy dodatkowe wraz z zapewnieniem im opieki w okresie od 01.09.2017r. do 30.06.2018r. 2017-08-03 13:52 Po terminie składania ofert
Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Stargard. 2017-07-05 14:02 Po terminie składania ofert
Zagospodarowanie terenu dz. nr geod. 753/2 przy kontenerowym obiekcie rekreacyjno-sportowym w Lipniku- Etap III. 2017-06-08 13:55 Po terminie składania ofert
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru wraz z zespołem inspektorów branżowych dla zadania p.n. "Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej wraz z dobudową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sowno" 2017-06-08 12:39 Po terminie składania ofert
Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej wraz z dobudową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sowno- II przetarg. 2017-06-08 10:45 Po terminie składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn." Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Grzędzicach wraz z zagospodarowaniem terenu". 2017-06-05 12:13 Po terminie składania ofert
Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej wraz z dobudową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sowno 2017-05-10 12:09 Po terminie składania ofert
Sporządzenie projektu i studium wykonalności dla zadania pn. ?Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach 2017-02-22 10:55 Po terminie składania ofert
Sporządzenie projektu i studium wykonalności dla zadania pn. Budowa infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej wraz z budową chodników i ścieżki rowerowej w Grzędzicach- unieważniony. 2017-01-27 15:19 Po terminie składania ofert
Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Witkowie Drugim. 2017-01-20 13:23 Po terminie składania ofert
Obsługa eksploatacyjna i remontowa dróg na terenie gminy Stargard w 2017 roku. 2017-01-04 13:16 Po terminie składania ofert
Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla zadania pn." Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Grzędzicach wraz z zagospodarowaniem terenu". 2016-12-22 10:48 Po terminie składania ofert
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego do kotłowni Szkół Podstawowych z terenu Gminy Stargard 2016-11-30 19:53 Po terminie składania ofert
Artykuły żywnościowe na potrzeby kuchni gminnej w Pęzinie 2016-11-25 19:44 Po terminie składania ofert
Usługa w zakresie zarządzania i utrzymania Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Stargard. 2016-11-25 10:53 Po terminie składania ofert
Przebudowa świetlicy w Warchlinku, wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. 2016-10-17 15:24 Po terminie składania ofert
Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Koszewko w kierunku przystanku autobusowego. 2016-09-28 13:43 Po terminie składania ofert
Przebudowa drogi wewnętrznej w Ulikowie. 2016-07-26 12:15 Po terminie składania ofert
Przewóz uczniów z terenu gminy Stargard do Szkoły Podstawowej w Grzędzicach, Szkoły Podstawowej w Małkocinie, Szkoły Podstawowej w Pęzinie, Gimnazjum Gminy Stargard wraz z zapewnieniem im opieki w okresie od 01.09.2016r. do 30.06.2017r. 2016-07-22 22:50 Po terminie składania ofert
Rozbudowa oświetlenia drogowego. Część I Strzyżno budowa oświetlenia wieś połączenie dwóch linii. Część II Sułkowo budowa oświetlenia wzdłuż budynków mieszkalnych. 2016-06-15 13:16 Po terminie składania ofert
Budowa kontenerowego obiektu rekreacyjno- sportowego w Lipniku.. 2016-05-20 14:28 Po terminie składania ofert
Wykonanie chodnika w drodze gminnej nr działki 75/1, 75/2- Etap II. 2016-04-20 11:12 Po terminie składania ofert
Rozbudowa oświetlenia drogowego. Część I Warchlino rozbudowa oświetlenia początek wsi przy wjeździe do Warchlina. Część II Wykonanie oświetlenia ulicznego w Kiczarowie- droga gminna. 2016-03-21 09:40 Po terminie składania ofert
Obsługa eksploatacyjna i remontowa dróg na terenie gminy Stargard w 2016 roku. 2015-12-10 12:16 Po terminie składania ofert
UBEZPIECZENIE MIENIA GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI. 2015-12-02 14:33 Po terminie składania ofert
DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO OŚRODKA ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ KUCHNIA GMINNA W PĘZINIE 2015-12-01 19:54 Po terminie składania ofert
SPRZEDAŻ I DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO KOTŁOWNI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI. 2015-11-27 11:57 Po terminie składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy i przebudowy szkoły podstawowej wraz z dobudową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sowno. 2015-09-11 12:58 Po terminie składania ofert
Przebudowa dróg wewnętrznych w Małkocinie na działce nr 742 i nr 755. 2015-08-14 10:07 Po terminie składania ofert
Przewóz uczniów z terenu gminy Stargard Szczeciński do Szkoły Podstawowej w Grzędzicach, Szkoły Podstawowej w Małkocinie, Szkoły Podstawowej w Pęzinie, Gimnazjum Gminy Stargard Szczeciński wraz z zapewnieniem im opieki w okresie od 01.09.2015r. do 30.06.2016r. 2015-07-23 16:26 Po terminie składania ofert
Wykonanie robót budowlanych na terenie Gminy Stargard Szczeciński w 2015 roku. 2015-03-23 11:00 Po terminie składania ofert
Obsługa eksploatacyjna i remontowa dróg na terenie gminy Stargard Szczeciński w 2015 roku. 2015-01-22 14:31 Po terminie składania ofert
DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO OŚRODKA ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ KUCHNIA GMINNA W PĘZINIE 2014-12-04 19:41 Po terminie składania ofert
DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO OŚRODKA ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ KUCHNIA GMINNA W PĘZINIE 2014-11-28 10:05 Po terminie składania ofert
SPRZEDAŻ I DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO KOTŁOWNI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI 2014-11-26 14:12 Po terminie składania ofert
SPRZEDAŻ I DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO dla Ośrodek Administracyjnego Szkół Gminy Stargard Szczeciński 2014-11-18 15:19 Po terminie składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy i przebudowy szkoły podstawowej wraz z dobudową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sowno (nowe postępowanie). 2014-09-09 12:22 Po terminie składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy świetlicy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Tychowie. 2014-08-20 14:38 Po terminie składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy i przebudowy szkoły podstawowej wraz z dobudową sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sowno- unieważniony. 2014-08-13 10:12 Po terminie składania ofert
PRZEDSZKOLA GÓRĄ 2014-07-11 19:01 Po terminie składania ofert
Przewóz uczniów z terenu gminy Stargard Szczeciński 2014-07-07 16:41 Po terminie składania ofert
Założenie dodatkowych punktów świetlnych w miejscowości Kurcewo w Gminie Stargard Szczeciński. 2014-06-04 09:10 Po terminie składania ofert
Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego z funkcja ograniczenia skażeń na potrzeby OSP Żarowo. 2014-05-14 14:36 Po terminie składania ofert
Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego na działce nr geod. 99 obręb Pęzino gmina Stargard Szczeciński 2014-05-14 11:37 Po terminie składania ofert
Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz zagospodarowaniem terenu na działce nr geod. 396/4 obręb Strumiany gm. Stargard Szczeciński- Etap I. 2014-05-14 11:21 Po terminie składania ofert
Obsługa eksploatacyjna i remontowa dróg na terenie gminy Stargard Szczeciński. 2014-02-07 14:43 Po terminie składania ofert
Usługa zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński dla terenów w obrębach ewidencyjnych Ulikowo i Krąpiel. 2014-01-28 09:38 Po terminie składania ofert
Usługa sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym Święte. 2014-01-23 12:26 Po terminie składania ofert
Dzierżawa urządzenia samoczynnie rejestrującego wykroczenia w ruchu drogowym wraz z pojazdem samochodowym oraz zapewnieniem szkolenia i obsługi techniczno? serwisowej dla Straży Gminnej Gminy Stargard Szczeciński. 2014-01-23 11:58 Po terminie składania ofert
Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na obszarze gminy Stargard Szczeciński. 2013-12-31 10:50 Po terminie składania ofert
SPRZEDAŻ I DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO KOTŁOWNI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI 2013-11-26 13:27 Po terminie składania ofert
DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO OŚRODKA ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ KUCHNIA GMINNA W PĘZINIE 2013-11-25 11:37 Po terminie składania ofert
SPRZEDAŻ I DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO 2013-11-22 17:41 Po terminie składania ofert
Roboty budowlane w zakresie: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Grzędzice, Małkocin, Strachocin. 2013-10-25 12:23 Po terminie składania ofert
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stargard Szczeciński -nowe postępowanie. 2013-10-17 14:22 Po terminie składania ofert
USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI 2013-08-21 20:42 Po terminie składania ofert
Przewóz uczniów z terenu gminy Stargard Szczeciński w okresie od 01.09.2013 r. do 30.06.2014 r. 2013-07-19 14:11 Po terminie składania ofert
Wykonywanie usług polegających na organizacji i prowadzeniu biura wraz z zatrudnieniem pracowników biurowych i opracowywaniem dokumentów związanych z czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy straży gminnej w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami na drogach publicznych w gminie Stargard Szczeciński 2013-04-04 13:10 Po terminie składania ofert
Remont świetlicy Sownie 2013-03-29 11:18 Po terminie składania ofert
Obsługa eksploatacyjna i remontowa dróg na terenie gminy Stargard Szczeciński 2013-01-11 12:49 Po terminie składania ofert
Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na obszarze gminy Stargard Szczeciński Wspólnego 2013-01-03 14:37 Po terminie składania ofert
SPRZEDAŻ I DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO 2012-12-18 20:02 Po terminie składania ofert
USŁUGI W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA, UTRZYMANIA I EKSPLOATACJI CMENTARZY KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI 2012-12-06 10:58 Po terminie składania ofert
SPRZEDAŻ I DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO 2012-12-05 10:19 Po terminie składania ofert
SPRZEDAŻ I DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO KOTŁOWNI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI 2012-11-30 11:41 Po terminie składania ofert
DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO OŚRODKA ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ KUCHNIA GMINNA W PĘZINIE 2012-11-28 09:52 Po terminie składania ofert
SPRZEDAŻ I DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO 2012-11-23 07:11 Po terminie składania ofert
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 2012-11-20 12:29 Po terminie składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg, związanych z dowozem uczniów do szkół, zlokalizowanych na terenie Gminy Stargard Szczeciński w sezonach zimowych 2012/2013 i 2013/2014. 2012-11-06 11:17 Po terminie składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg, związanych z dowozem uczniów do szkół, zlokalizowanych na terenie Gminy Stargard Szczeciński w sezonach zimowych 2012/2013 i 2013/2014 2012-10-23 10:09 Po terminie składania ofert
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stargard Szczeciński 2012-08-13 15:23 Po terminie składania ofert
Przewóz uczniów z terenu gminy Stargard Szczeciński do Szkoły Podstawowej w Grzędzicach, Szkoły Podstawowej w Małkocinie oraz Gimnazjum Gminy Stargard Szczeciński wraz z zapewnieniem im opieki w okresie od 01.09.2012r. do 30.06.2013r. 2012-07-04 20:00 Po terminie składania ofert
Remont drogi osiedlowej nr 502 w Pęzinie 2012-06-13 11:42 Po terminie składania ofert
Remont świetlicy Rogowie 2012-03-20 12:15 Po terminie składania ofert
Remont świetlicy w Skalinie 2012-02-24 11:48 Po terminie składania ofert
DOPOSAŻENIE SZKÓŁ GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI W SPRZĘT ORAZ POMOCE DYDAKTYCZNE W RAMACH PROJEKTU "PRZEZ NAUKĘ I ZABAWĘ KU EDUKACJI" 2012-02-23 15:33 Po terminie składania ofert
DOPOSAŻENIE SZKÓŁ GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI W SPRZĘT ORAZ POMOCE DYDAKTYCZNE W RAMACH PROJEKTU "PRZEZ NAUKĘ I ZABAWĘ KU EDUKACJI" 2012-02-08 15:57 Po terminie składania ofert
Obsługa eksploatacyjna i remontowa dróg na terenie gminy Stargard Szczeciński 2012-01-23 11:59 Po terminie składania ofert
DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO OŚRODKA ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ KUCHNIA GMINNA W PĘZINIE 2011-12-05 14:21 Po terminie składania ofert
SPRZEDAŻ I DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO KOTŁOWNI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI. 2011-12-01 16:46 Po terminie składania ofert
SPRZEDAŻ I DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO 2011-11-23 15:06 Po terminie składania ofert
USŁUGI EDUKACYJNE OBEJMUJĄCE PROWADZENIE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU PN. PRZEZ NAUKĘ I ZABAWĘ KU EDUKACJI 2011-11-17 15:06 Po terminie składania ofert
Udzielenie kredytu bankowego na finansowanie w 2011 r. planowanego deficytu budżetu Gminy Stargard Szczeciński oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 2011-07-15 14:44 Po terminie składania ofert
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Warchlino, Kiczarowo i Grabowo Kolonia Górna 2011-06-27 12:10 Po terminie składania ofert
Budowa szatni, placu zabaw i miejsca rekreacyjnego przy boisku sportowym 2011-01-05 15:49 Po terminie składania ofert
DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO OŚRODKA ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ KUCHNIA GMINNA W PĘZINIE 2010-12-02 19:15 Po terminie składania ofert
Przebudowa budynku gospodarczego przy szkole w Koszewie na świetlice wraz z zagospodarowaniem części przyległego terenu 2010-11-15 14:56 Po terminie składania ofert
Budowa szatni, placu zabaw i miejsca rekreacyjnego przy boisku sportowym w miejscowości Skalin gminy Stargard Szczeciński 2010-11-08 13:49 Po terminie składania ofert
Budowa szatni, placu zabaw i miejsca rekreacyjnego przy boisku sportowym 2010-10-20 15:05 Po terminie składania ofert
ROZBIÓRKA BUDYNKU ŚWIETLICY W KLĘPINIE ORAZ DOBUDOWA ŚCIANY 2010-10-14 13:27 Po terminie składania ofert
Przewozy szkolne na lata 2010/2011, 2011/2012 obejmujące dowozy dzieci i młodzieży do szkół podstawowych i Gimnazjum Gminy prowadzonych przez Gminę Stargard Szczeciński 2010-10-11 18:52 Po terminie składania ofert
REMONT DROGI OSIEDLOWEJ I CHODNIKÓW W KRĄPIELU 2010-10-11 11:52 Po terminie składania ofert
Budowa centrum kultury i sportu w Barzkowicach 2010-08-30 13:26 Po terminie składania ofert
Roboty budowlane w świetlicy w Poczerninie 2010-07-15 11:19 Po terminie składania ofert
Udzielenie kredytu bankowego na finansowanie w 2010 r. planowanego deficytu budżetu Gminy Stargard Szczeciński oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 2010-06-16 14:07 Po terminie składania ofert
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym Grzędzice 2010-06-14 11:12 Po terminie składania ofert
Roboty budowlane w pomieszczeniach biurowych budynku biurowo usługowego przy Rynku Staromiejskim 5 2010-06-09 10:27 Po terminie składania ofert
Wykonanie robót budowlanych na terenie gminy Stargard Szczeciński 2010-04-28 13:39 Po terminie składania ofert
Przebudowa budynku świetlicy na mieszkania socjalne w Klępinie wraz z budową budynku gospodarczego oraz zagospodarowaniem przyległego terenu 2010-04-19 10:10 Po terminie składania ofert
Obsługa eksploatacyjna i remontowa dróg na terenie gminy Stargard Szczeciński 2010-03-24 11:16 Po terminie składania ofert
Wykonanie robót budowlanych na terenie gminy Stargard Szczeciński 2010-03-12 10:35 Po terminie składania ofert
Kredyt bankowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Stargard Szczeciński 2009-12-04 14:30 Po terminie składania ofert
Budowa sieci wodociągowej z Kiczarowa do Kolonii Kiczarowo 2009-11-25 13:07 Po terminie składania ofert
Przebudowa świetlicy w Golinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu 2009-10-20 10:06 Po terminie składania ofert
PRZEBUDOWA DROGI W SOWNIE ? DZ. NR 292, 292A, 616/8 2009-09-11 11:34 Po terminie składania ofert
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ZLOKALIZOWANEJ NA DZ. NR GEOD. 214 W MAŁKOCINIE ORAZ NA DZ. NR. GEOD. 306/1, 313, 316 W OBR. WARCHLINO, GM. STARGARD SZCZECIŃSKI WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ NA DZ. NR GEOD. 320/5, 339/2, 339/4, 340, 341, 675/4, 688 POŁOŻONYCH W OBR. WARCHLINO GM. STARGARD SZCZECIŃSKI 2009-08-27 11:35 Po terminie składania ofert
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Strachocinie 2009-08-20 11:07 Po terminie składania ofert
Pełnienie kompleksowej obsługi inwestorskiej na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej wraz z dobudowa sali gimnastycznej i zagospodarowaniem terenu w Małkocinie 2009-07-13 11:39 Po terminie składania ofert
PRZEWOZY SZKOLNE 2009-2012 2009-05-26 15:19 Po terminie składania ofert
DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO OŚRODKA ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ KUCHNIA GMINNA W PĘZINIE 2009-05-18 20:18 Po terminie składania ofert
PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO NA MIESZKANIA SOCJALNE W POCZERNINIE WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU GOSPODRCZEGO ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 2009-05-15 10:55 Po terminie składania ofert
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GRZĘDZICZKI, GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI 2009-05-11 12:43 Po terminie składania ofert
PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI STRZYŻNO, GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI 2009-04-27 11:33 Po terminie składania ofert
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z DOBUDOWĄ SALI GIMNASTYCZNEJ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W MAŁKOCINIE 2009-04-21 17:44 Po terminie składania ofert
Wykonywanie usług w zakresie zarządzania, utrzymania i eksploatacji cmentarzy komunalnych na terenie gminy Stargard Szczeciński 2009-03-10 12:50 Po terminie składania ofert
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH NA TERENIE GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI 2009-02-04 11:25 Po terminie składania ofert
SPORZĄDZANIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY ORAZ O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA OBSZARZE GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI 2009-01-26 11:32 Po terminie składania ofert
SPRZEDAŻ I DOSTAWA NACZYŃ JEDNORAZOWYCH I WORKÓW NA ŚMIECI NA POTRZEBY OŚRODKA ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ KUCHNIA GMINNA W PĘZINIE 2009-01-05 21:42 Po terminie składania ofert
SPRZEDAŻ I DOSTAWA NACZYŃ JEDNORAZOWYCH I WORKÓW NA ŚMIECI NA POTRZEBY OŚRODKA ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI KUCHNIA GMINNA 2008-12-09 15:22 Po terminie składania ofert
UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI 2008-12-04 13:19 Po terminie składania ofert
SPRZEDAŻ I DOSTAWA SRODKÓW CZYSTOŚCI NA POTRZEBY OŚRODKA ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I SZKÓŁ 2008-12-04 13:07 Po terminie składania ofert
Dostawa artykułów papierniczych, piśmiennych i biurowych, na potrzeby Ośrodka Administracyjnego Szkół i Szkół 2008-12-01 17:59 Po terminie składania ofert
DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO OŚRODKA ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ KUCHNIA GMINNA W PĘZINIE 2008-12-01 09:56 Po terminie składania ofert
Sprzedaż i dostawa oleju opałowego do kotłowni Szkół Podstawowych z terenu Gminy Stargard Szczeciński 2008-11-18 17:47 Po terminie składania ofert
Sprzedaż i dostawa oleju napędowego 2008-11-18 16:37 Po terminie składania ofert
SPRZEDAŻ I DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO KOTŁOWNI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI 2008-11-17 22:04 Po terminie składania ofert
SPRZEDAŻ I DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO 2008-11-17 16:12 Po terminie składania ofert
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG, ZWIĄZANYCH Z DOWOZEM UCZNIÓW DO SZKÓŁ, ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI W SEZONACH ZIMOWYCH 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 2008-10-23 10:05 Po terminie składania ofert
BUDOWA PRZESYŁOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TRASIE KRĄPIEL-TRZEBIATÓW I ROZBUDOWA SIECI W TRZEBIATOWIE 2008-10-13 09:43 Po terminie składania ofert
DOSTAWA SAMOCHODU DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2008-10-06 12:05 Po terminie składania ofert
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ ŚWIETLICY W GRZĘDZICACH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGŁEGO TERENU 2008-10-02 13:23 Po terminie składania ofert
PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ, POŁOŻONEJ NA DZIAŁKACH EWIDENCYJNYCH NR 224, 227/1 W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM GRABOWO, GMINA STARGARD SZCZECIŃSKI, PROWADZĄCEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH 2008-08-12 12:53 Po terminie składania ofert
Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu Moje Boisko Orlik 2012 w Witkowie Pierwszym 2008-07-30 15:39 Po terminie składania ofert
Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu Moje Boisko Orlik 2012 w Witkowie Pierwszym 2008-06-30 16:56 Po terminie składania ofert
Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w budynku Gimnazjum Gminy 2008-06-03 09:28 Po terminie składania ofert
NA OBSŁUGĘ EKSPLOATACYJNĄ I REMONTOWĄ DRÓG NA TERENIE GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI 2008-05-15 11:03 Po terminie składania ofert
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH NA TERENIE GMINY STARGARD SZCZECIŃSKI 2008-04-24 15:28 Po terminie składania ofert
Budowa budynku usługowego w Klępinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu 2008-04-14 11:39 Po terminie składania ofert
Sprzedaż nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie ROGOWO, oznaczona numerem działki 57 o pow. 0,2100 ha 2007-09-28 11:45 Po terminie składania ofert
Sprzedaż nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie MAŁKOCIN, oznaczona numerem działki 28/2 o pow. 0,1500 ha 2007-09-28 11:44 Po terminie składania ofert
Sprzedaż nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie KOSZEWKO, oznaczona numerem działki 2/28 o pow. 0,2268 ha 2007-09-28 11:40 Po terminie składania ofert
BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO W KLĘPINIE 2007-08-31 12:30 Po terminie składania ofert